Tìm kiếm gói cước

Tên gói cước:
Nhóm gói cước:
Khoảng giá (VNĐ):
THỜI HẠN (NGÀY):

Danh sách gói


D2
10,000đ
Data: 2GB
HSD: 1 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO D2 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
D7
7,000đ
Data: 1.2GB
HSD: 1 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO D7 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
D3
15,000đ
Data: 3GB
HSD: 3 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO D3 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
DT30
30,000đ
Data: 7GB
HSD: 7 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO DT30 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
D1GB
2,000đ
Data: 1GB
HSD: 1 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO D1GB gửi 1543
Áp dụng cho TB nhận tin nhắn
VC5
5,000đ
Data: 1GB + 200MB dùng Cốc cốc
HSD: 1 ngày
Vượt dung lượng: Miễn phí
Soạn: MO VC5 gửi 1543
Áp dụng cho TB trả trước

MAX100
100,000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Miễn phí
Soạn: MO MAX100 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
MAX79V
79,000đ
Data: 9GB + Free MyTv
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Miễn phí
Soạn: MO MAX79V gửi 1543
Áp dụng cho TB trả trước
MAX109V
109,000đ
Data: 30GB + Free MyTV
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Miễn phí
Soạn: MO MAX109V gửi 1543
Áp dụng cho TB trả trước

60G
50,000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngắt kết nối
Soạn: MO 60G gửi 1543
BIG90
90,000đ
Data: 30GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO BIG90 gửi 1543
Áp dụng cho mọi thuê bao
BIG120
120,000đ
Data: 60GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO BIG120 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
BIG200
200,000đ
Data: 120GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO BIG200 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
BIG300
300,000đ
Data: 180GB
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO BIG300 gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao
BIG129V
129,000đ
Data: 60GB + Free MyTv
HSD: 30 ngày
Vượt dung lượng: Ngưng kết nối
Soạn: MO BIG129V gửi 1543
Áp dụng cho tất cả thuê bao